Uslovi korišćenja

Opšti uslovi poslovanja Apoteke Maxima u skladu su sa zakonom o zaštiti potrošača. Prilikom registracije, posjetilac sajta  Apoteke Maxima ostavlja svoje identifikacione podatke, ime i prezime, adresa, e-mail i telefon.

Zahvaljujući tim podacima u mogućnosti smo da isporučimo proizvode, kao i da dostavimo obavještenje o trenutnom statusu porudžbine koju ste izvršili.
Nakon izvršene registracije, posjetilac postaje naš korisnik i stiče pravo na kupovinu.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su neophodni za uspešno obavljanje prodaje i isporuke porudžbine. Ovako prikupljeni podaci se ne mogu ustupati drugim licima na korišćenje bez saglasnosti kupca.